Nowy system monitoringu parametrów powietrza RMS

Kategoria: Systemy pomiarowe
Producent: Rotronic [produkty]

W ofercie firmy Rotronic pojawił się system monitoringu parametrów powietrza Room Monitoring System (RMS). Firma Rotronic oferuje urządzenia do pomiaru wilgotności, temperatury, temperatury punktu rosy, stężenia CO2, różnicy ciśnień oraz przepływu powietrza. Nowy system oparty na komunikacji bezprzewodowej lub przewodowej umożliwia sprawdzanie, dokumentację oraz wizualizacje wszystkich wymienionych parametrów. Dane z systemu mogą być odczytywane gdziekolwiek i w każdym czasie poprzez Internet z komputerów PC, MAC, tabletów lub smartfonów.

Zaletą Rotronic Monitoring System jest fakt, że jest to jedno kompletne, elastyczne i proste w obsłudze rozwiązanie pomiarowe. Sercem systemu jest serwer, na którym instaluje się właściwe oprogramowanie oraz zbiera dane pomiarowe. Komunikacja pomiędzy oprogramowaniem, a rejestratorami(urządzeniami pomiarowymi) odbywa się bezprzewodowo lub poprzez sieć Ethernet. Zaletą systemu jest także możliwość jego rozbudowy o inne urządzenia pomiarowe, niż oferowane przez firmę Rotronic. RMS posiada również rozbudowany moduł alarmowania np. email, sms, połączenie telefoniczne.

System RMS jest zgodny z wymaganiami GMP oraz FDA. Doskonale sprawdza się w obiektach farmaceutycznych, muzeach, laboratoriach, magazynach, archiwach itp. Autoryzowany dystrybutor firmy Rotronic w Polsce, B&L International oferuje uruchomienie systemu oraz jego walidację, a także późniejszy serwis, w tym kalibrację urządzeń pomiarowych wchodzących w jego skład.

PODGLĄD DANYCH

System umożliwia Użytkownikowi podgląd danych poprzez:

Komputer PC
Przenośny laptop
Smartfon
Tablet 

1

Funkcja ta daje Użytkownikowi nie tylko niezwykłą wygodę korzystania z systemu, jak również pozwala na podgląd aktualnych parametrów z dowolnego miejsca na świecie. 

AKTUALNE PARAMETRY POWIETRZA

 • Wilgotność

2

 • Temperatura

3

Dzięki łatwemu w obsłudze i niezwykle przejrzystemu interfejsowi Użytkownik szybko oswoi się z obsługą systemu. Podgląd bieżących parametrów powietrza przekazuje nam informację również o urządzeniach, które w danym momencie są wyłączone (pozwala to w bardzo prosty sposób wykryć np.: błąd z wewnętrzną siecią budynku). Urządzenia sygnalizują również niski poziom baterii. 

WŁASNA MAPA BUDYNKU

4

System umożliwia dodanie do konta własnej mapy budynku. Pozwala to w szybki sposób sprawdzić aktualne parametry powietrza w danych pomieszczeniach. Pomysłowe etykiety rozmieszczone na mapie tworzą przejrzysty obraz tego, co dzieję się w budynku. 

 5

Szybka edycja grafiki etykiet pozwala na spersonalizowanie ustawień pod wymagania Użytkownika. Dodatkowo wszelkie przekroczenia progów alarmowych będą na bieżąco zaznaczane na mapie. Dodatkowo system sam powiadomi Użytkownika o alarmie poprzez SMS, połączenie głosowe oraz wiadomość e-mail. 

USTAWIANIE PROGÓW ALARMOWYCH

Dwustopniowe ustawienie progów:

Ostrzeżenie
Alarm

 6

Funkcja ta umożliwia ustawienie danego działania systemu na przekroczenie zadanych progów alarmowych np.: podczas ostrzeżenia system poprzez podłączoną kamerę internetową zrobi zdjęcie i prześle je do Użytkownika. 

  7

Rozbudowane funkcje umożliwiają aktywację alarmów z podziałem na konkretne dni i godziny
Możliwość stworzenia oddzielnych alarmów dla każdego punktu pomiarowego
Możliwość przypisania danego alarmu do jednej lub kilku osób

PODŁĄCZENIE SYSTEMU MONITORINGU DO KONTA RMS

Bieżący obraz z kamery IP:

8

Funkcja podłączenia kamery IP do systemu RMS daje nam niezwykle przydatną możliwość jaką jest podgląd bieżącej sytuacji w budynku. Rozwiązanie to znajduje swoje zastosowanie np.: podczas nagłych zmian parametrów powietrza. Możemy sprawdzić co w danej chwili było powodem zmian (np.: otwarte okno lub drzwi). System sam może zrobić zdjęcie i przesłać je do Użytkownika. Nieplanowane zmiany parametrów powietrza mogą negatywnie wpłynąć na przedmioty przechowywane w danym pomieszczeniu. Dzięki systemowi RMS zostaniemy w szybki sposób powiadomieni o zaistniałej sytuacji. 

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DODATKOWYCH CZUJNIKÓW

Wejścia analogowe umożliwiają podłączenie dodatkowych czujników

9

Czujnik ciśnienia

 10

 • Czujnik natężenia światła

 11

Czujnik otwarcia / zamknięcia drzwi

12