Oprogramowanie SW21 Rotronic

Kategoria: Oprogramowanie
Producent: Rotronic [produkty]

Opis:

Oprogramowanie komputerowe SW21 przeznaczone dla niektórych urządzeń marki Rotronic. Służy ono do obsługi mierników CP11 i CL11 oraz przetworników serii HF1. Program dostarczany jest bezpłatnie.

Zastosowanie:

Oprogramowanie wykorzystywane jest do konfiguracji urządzeń trzech typów. Są to mierniki wilgotności, temperatury i stężenia dwutlenku węgla CP11 i CL11 oraz przetwornik wilgotności i temperatury HF1.

Dane techniczne:

            Funkcje  

Funkcje dla urządzeń CP11 i CL11:

- zmiana opisu urządzenia
- synchronizacja daty i godziny na urządzeniu z datą i godziną na komputerze
- zmiana interwału zapisu
- pobieranie zapisanych danych na komputer

Funkcje dla przetwornika HF1:

- wybór jednostek temperatury (°C lub °F)
- podgląd rodzaju wyjścia analogowego, bez możliwości jego zmiany
- zmiana przetwarzania sygnału wyjściowego temperatury i wilgotności
- jednopunktowa regulacja wilgotności