Wykonywanie testów szczelności kanałów oraz budynków

Oferujemy:

  • test szczelności kanałów okrągłych zgodnie z normą PN-EN 12237
  • test szczelności kanałów prostokątnych zgodnie z normą PN-EN 1507
  • test szczeności małych budynków (o pow. ścian zewn. do 1000 m2) zgodnie z normą PN-EN 13829
  • Wypożyczenie testera szczelności kanałów wentylacyjnych.

lackagematare for kanaler application large