Kalibracja i wzorcowanie

Firma B&L International Sp. z o.o. świadczy usługi  związane z wzorcowaniem i regulacją przyrządów pomiarowych wilgotności i profesjonalna kalibracjatemperatury. Posiadamy laboratorium wyposażone w przenośną komorę klimatyczną, pozwalającą wykonywać prace zlecone również na obiektach bezpośrednio u klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy przeprowadzać wzorcowania całych torów pomiarowych obejmujących przetworniki i elementy pośredniczące w przetwarzaniu sygnału pomiarowego. Używane  przez nasze laboratorium sondy wzorcowe posiadają świadectwa SCS opatrzone znakiem ILAC-MRA oraz GUM . Dodatkowo na życzenie dajemy możliwość wywzorcowania urządzeń pomiarowych względem sond wzorcowych dostarczonych przez klienta.

  • Kalibracja sond temperatury i wilgotności
  • Wzorcowanie czujników temperatury i wilgotności
  • Wzorcowanie przetworników temperatury
  • Wzorcowanie przetworników wilgotności
  • Wzorcowanie termo-higrometrów
  • Kalibracja przetworników temperatury
  • Kalibracja sond Rotronic
 
HygroGen2 lab