Siłowniki ModBus

Siłowniki serii 227

silownik-227

Siłowniki elektryczny z serii 227 wyposażone są w INTERFEJS sieciowy RS-485 z protokołem komunikacyjnym ModBus. Siłowniki przeznaczone są sterowania przepustnicami powietrza (od 1m2 do 3m2) w systemach HVAC w instalacjach budynków. Siłowniki z tej serii posiadają momenty obrotowe 5Nm, 10Nm oraz 15Nm. Możliwość zastosowania napędu do zaworów. Napęd może być zasilany tylko na 24V. Sterowanie odbywa się 0(2)...10V. Bardzo łatwy montaż siłownika na osi przepustnicy za pomocą zacisków. Dodatkowym elementem jest bramka RTU (GUAC-CM24T-MB) do sterowania siłownika.