Oprogramowanie SwemaTerminal 2

Kategoria: Oprogramowanie
Producent: Swema [produkty]

Oprogramowanie do przesyłania danych z miernika Swema 3000 do komputera poprzez port USB.

SwemaTerminal 2 sortuje pliki LOG i LOGP oraz prezentuje je na wykresie.

Za pomocą oprogramowania SwemaTerminal 2 można zaktualozować software miernika Swema 3000 do najnowszej wersji.

Program pozwala na zapis wartości online z miernika Swema 3000 z interwałem czasowym od 0.1s.

POBIERZ