Oprogramowanie SwemaMultipoint (art nr 763710)

Kategoria: Oprogramowanie
Producent: Swema [produkty]

Program PC SwemaMultipoint został opracowany do użytku laboratoryjnego, do rejestrowania danych pomiarowych z różnych czujników. SwemaMultipoint składa się z trzech oddzielnych okien: jedno do ustawień i przechowywania danych w plikach, jedno do prezentacji danych w wykresach online oraz jedno do ISO 7730.

Program zbiera i zapisuje dane z maksymalnie sześciu urządzeń pomiarowych Swema i dwóch sond wilgotności HygroClip2. W skład zestawu urządzeń mogą wchodzić czujniki Swema 03, 03+, 05 i Swema 3000 z dowolnym czujnikiem. Program prezentuje dane na wykresach. Są one również zapisywane w oddzielnych plikach, które mogą być otwierane w programie MS Excel. Czujniki podłączane są z wykorzystaniem USB. Specjalna wersja programu może być dostarczona do wykorzystania protokołu RS485 dla Swema 03, 03+ i 05.

Do pomiarów zgodnych z ISO 7730 oprogramowanie SwemaMultipoint PC zbiera dane z trzech czujników:

  • Swema 03 - prędkość powietrza i temperatura
  • Swema 05 - średnia temperatura od promieniowania
  • HC2-S - temperatura i wilgotność względna powietrza

W oknie ISO 7730 programu SwemaMultipoint prezentowane są wykresy online parametrów PMV i PPD.

Parametry obliczane w SwemaMultipoint:
PMV
PPD
Draught
Mixing Ratio
Dew Point
Wet Bulb
Wet Bulb Globe Temperature
Operative Temperature