SwemaFlow 125D

Producent: Swema [produkty]

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy
Przepływ powietrza: 2 ... 125 l / s
Temperatura: 0 ... +50 ° C, 32 ... 122 ° F
Ciśnienie: 600 hPa ... 1200, 18 ... 35 inHg

Niepewność pomiaru
Przepływ powietrza: ± 3,5% odczytu, minimum ± 0,4 l / s, ± 0,8 CFM
Temperatura: ± 0,5 ° C ± 1 ° F
Ciśnienie: ± 3,5 hPa, ± 0,1 inHg

Niepewność pomiaru metodą ciśnienia wstecznego
± 10% odczytu, minimum 1 l / s

Przy poziomie ufności 95%, bez kondensacji, w powietrzu niewilgotnym, <80% RH, w atmosferze gazów obojętnych

Pamięć: 9999 pomiarów
Waga razem z kapturem 300x300 mm i pierścieniem: 1,975 kg
Czas ładowania akumulatora:
80%: 1 godzina, 100%: 2 godziny
Czas pracy przy 100% naładowaniu:
12 godzin dla 0 l / s, 2 godziny dla 125 l / s
Przepływ rzeczywisty lub standardowy

zasada pomiaru
Przepływu masy, siatka gorących przewodów

W skład zestawu wchodzi:
Urządzenie pomiarowe, pierścień ograniczający, kaptur 300x300 mm, ładowarka (220V), kabel USB, protokół kalibracji, instrukcja, aluminiowa obudowa

Balometr - SwemaFlow 125D
SwemaFlow 125D mierzy przepływ przez wyciągi i nawiewniki w zakresie od 2 do 235 l/s (od 7 do 450 m2/h), a także temperaturę ciśnienie barometryczne. SwemaFlow 125D wykorzystuje opracowaną przez Swema metodę pomiaru przy użyciu siatki gorących przewodów, dzięki której jest w stanie dostarczyć bardzo dokładną średnią wartość przepływu powietrza. Zastosowana metoda pomiaru umożliwia badanie przepływu przez nawiewniki wielu typów.

Wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz umożliwia odczyt w l/s, m3/h, °C, hPa (z pośrednictwem komputera można wybrać układ amerykański CFM, °F, inHg)
Podświetlenie włącza się przez jedoczesne naciśnięcie czerwonego i niebieskiego przycisku w trakcie uruchamiania.

Kompensacja spadku ciśnienia
Wykorzytanie metody "ciśnienia wstecznego", tj. wykonanie dwóch pomiarów, jednego z pierścieniem ograniczającym a drugiego bez, umożliwia kompensację spadku ciśnienia, a tym samym wykonanie dokładnego pomiaru nawet w instalacjach niskociśnieniowych. SwemaFlow 125D oblicza niezakłócony przepływ. Metoda ciśnienia wstecznego charakteryzuje się dowiedzioną wysoką dokładnością, w której standardowy błądu pomiaru (przy 67% poziomie ufności) wynosi poniżej 10% (z uwzględnieniem błędu wykonania pomiaru).

Skalowanie przepływu
Poza metodą "ciśnienia wstecznego", możliwe jest mierzenie przepływu pomnożonego przez czynnik przepływu (Flow Factor). Funkcja ta jest przydatna podczas równoważenia przeływu a flow factor jest kalibrowany przy zastosowaniu metody "ciśnienia wstecznego". Funkcja hold pozwala na wyświetlenie wartości zmierzonej, jeśli jej odczytanie nastręcza trudności.

Pomiar
Balometr wyposażony jest w dwa uchwyty umożliwiające dociśnięcie go do kratki wentylacyjnej. Wartości zmierzone można z łatwością zapisywać przy pomocy jednego przycisku urządzenia. Balometr wyposażony jest w wydajny akumulator. Ładowanie akumulatora trwa od 1 do 2 godzin i wystarcza na jeden dzień pracy.

Barometr, temperatura
Balometr Swema posiada funkcję kompensacji gęstości dzięki wbudowanemu barometrowi oraz termometrowi. Wyboru między przepływem rzeczywistym a standardowym można dokonywać za pośrednictwem komputera.