Zestaw urządzeń do pomiaru komfortu cieplnego

Producent: Swema [produkty]

Urządzenia Swema są zgodne z następującymi standardami:

ISO7726 - Środowisko termiczne - instrumenty i metody pomiaru wielkości fizycznych

ISO7730 - Ergonomia środowiska termicznego - wyznaczanie i interpretacja analityczna komfortu środowiska termicznego z obliczaniem wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

Istnieje sześć zmiennych określających odczuwanie ciepła lub zimna przez ludzi:

  • temperatura powietrza
  • prędkość powietrza
  • wilgotność powietrza
  • średnia temperatura promienna
  • aktywność ruchowa
  • grubość odzieży

 Wskaźniki komfortu

Komfort cieplny, jest określony jako stan umysłu, który wyraża zadowolenie z środowiska termicznego. Ze względu na różnice osobowe, nie jest możliwe znalezienie środowiska termicznego, które satysfakcjonuje wszystkich. Zgodnie z normą ISO 7730 istnieją trzy parametry, do opisu poziomu niezadowolenia (lub satysfakcjiśrodowiska termicznego: PMV, PPD oraz DR.

- PMV (Predicted Mean Vote); przewidywana ocena średnia; to czucie ciepła ciała, od -3 (zimno) przez 0 (obojętnie) i do +3 (gorąco).

- PPD (Predicted Percentage Dissatisfied); przewidywany procent niezadowolonych; to odsetek ludzi niezadowolonych z panującego środowiska termicznego.

- DR (Draught Rate) to odsetek ludzi dotkniętych przeciągiem.

Oprzyrządowanie:

SwemaMultipoint - (763710) oprogramowanie komputerowe zbierające dane z czujników.
Swema 03 lub Swema 03+ - (767360 / 767361) czujniki prędkości powietrza i temperatury
Swema 05 - (767370) czujnik średniej temperatury od promieniowania
HygroClip2-S - (859447) czujnik wilgotności względnej

Potrzebne również:
2 kable (767300) do podłączenia czujnika Swema 03, 03+ lub 05 do portu USB komputera PC
kabel USB do czujnika HygroClip2-S (859466)
statyw (764530)
pręt (764540)
3 zaciski (764550)
3 zaciski do sondy (764550)
3 przedłużacze USB (opcjonalnie) (766220)