Swema 03 USB (art nr 767360)

Producent: Swema [produkty]

Dookólny anemomentr do pomiaru niskich wartości prędkości powietrza z wyjścami USB i RS485.

  • dookólny pomiar prędkości powietrza
  • zakres 0.05...3m/s w 15...30°C
  • zakres pracy 10...40°C
  • czas odpowiedzi <0.2s
  • częstotliwość próbkowania do 100Hz
  • interfejs USB i RS485

 Swema 03 spełnia wymagania ISO 7726, wykorzystywane do ISO 7730 - Ergonomia środowiska termicznego:

1. czujnik prędkości powietrza musi być niezależny od kierunku i czuły na niskie prędkości powietrza. W pomieszczeniach kierunek przepływu powietrza się zmienia i prędkości wynosi około 0,05 ... 0,4 m/s.

2. czas reakcji czujnika musi być jak najkrótszy. Turbulencje są ważnym czynnikiem dla prędkości powietrza. Prędkość powietrza w pomieszczeniu może zmieniać się od 0,05 m/s do 0,4  /s, w bardzo krótkim czasie. Ważne jest, że czujnik śledzi te zmiany. ISO 7726 wskazuje, że pożądany czas reakcji czujnika prędkości powietrza powinien wynosić poniżej 0,2 sekundy (90%). Patrz dane techniczne. Swema 03 osiąga te wymagania dzięki szybkiemu mikroprocesotowi i małemu elementowi pomiarowemu. (Inne, większe czujniki mają większą bezwładność, a więc dłuższy czas reakcji).

Swema 03 może być zestawiana z wieloma sondami z wykorzystaniem programu SwemaMultipoint PC lub podłączana jako jeden czujnik do oprogramowania SwemaTerminal 3. Z poziomu oprogramowania SwemaMultipoint można odczytywać wartości z Swema 03 z zalecaną częstotliwością 10 Hz z możliwością ustawiania stałej czasowej do 0,1 sekundy.

Czujniki Swema 03+ mogą być również stosowane w połączeniu z innymi oprogramowaniami do USB lub RS485.