Swema 3000 do pomiaru przepływu powietrza

Producent: Swema [produkty]

W ramach serii Swema 3000 dostępne są 3 mierniki, do których można przyłączać te same sondy zewnętrzne do pomiaru przepływu powietrza.
Przy użyciu rurki Prandtla podłączonej do zintegrowanego przetwornika różnicy ciśnień w mierniku Swema 3000md lub Swema 3000mdH+ możliwy jest pomiar prędkości powietrza, którą miernik przelicza na odpowiadający jej przepływ.

Unikalna metoda pomiarowa
Dla każdej sondy oraz dla wbudowanego przetwornika różnicy ciśnień zaimplementowany został odpowiedni program pomiarowy.

Przetwornik różnicy ciśnień
Sondę różnicy ciśnień podłącza się do zaworu wentylacyjnego. Po wprowadzeniu współczynnika K zaworu zdefiniowanego przez jego producenta możliwe jest określenie przepływu powietrza (tryb DPF). Przepływ powietrza może być mierzony również bez wprowadzania współczynnika K, na podstawie wymiarów przewodu wentylacyjnego (tryb APF).