SwemaAir 40 (art nr 763000)

Producent: Swema [produkty]

Urządzenie mierzy prędkość powietrza w zakresie 0,1...30m/s oraz temperaturę w zakresie -20...+80°C.

Dane techniczne:
Zakres pomiarowy:
Prędkość ruchu powietrza: 0,1...12 m/s (12...30 z dodatkową kalibracją)
Temperatura: -20...+80°C

Niepewność pomiarowa:
W 23 °C: ±0,04 m/s dla 0,1...1,33 m/s
±3 % wartości odczytu dla 1,33...30 m/s
W 10...30 °C:
±0,05 m/s dla 0,1...1 m/s
±5% wartości odczytu dla 1...30 m/s
Temperatury: w -20...+80°C ± 1,0°C

Jednostki: m/s, fpm, °C lub °F.
Stałe czasowe: 0,25; 0,5; 2; 8/10 sekund
Wyjście PC: RS232
2x AA / standardowe / akumulatorowe