przetwornik-cisnienia-bf2-rotronic
Producent: Huba Control

Przetwornik ciśnienia mierzy ciśnienie gazów neutralnych oraz azotu w rurociągach i zamkniętych pomieszczeniach. Mierzone ciśnienie zostaje przetworzone na sygnał elektroniczny. Przetwornik BF2 idealnie nadaje się do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w aplikacjach i pomieszczeniach z częstymi zmianami temperatur, sprężonym powietrzem, systemami HVAC i systemami pneumatycznymi.

ekran-lcd-serii-801
Kategoria: Wyświetlacze
Producent: Huba Control

Wskaźniki serii 801 są kompatybilne ze wszystkimi przetwornikami wyposażonymi w złącze DIN EN 175301-803-A.
Dzięki możliwości obrotu wyświetlacz zapewnia wygodę odczytu mierzonej wartości niezależnie od sposobu instalacji przetwornika. Wskaźnik 801 posiada 3-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny konfigurowalny własnoręcznie lub prekonfigurowany fabrycznie.

wyswietlacz-cyfrowy-serii-800
Kategoria: Wyświetlacze
Producent: Huba Control

Zakres ciśnienia: 0 ... 800 bar
Jednostki : mbar / bar

Wyświetlacze cyfrowe serii 800 wyposażone są w 4-cyfrowy ekran, jak również w opcjonalnie w możliwość nastawy punktów przełączania (po podłączeniu do przetwornika umożliwia jego wykorzystanie jako presostatu) oraz wyjścia analogowe. Sygnał pochodzący z czujnika jest przetwarzany i wyświetlany przez urządzenie jako wartość ciśnienia. Programowanie wyświetlacza umożliwiają przyciski z przodu obudowy, jak również możliwe jest przy użyciu komputera za pośrednictwem odpowiedniego kabla.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-699
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: -1 ... 1 mbar / 0 ... 0,3 – 50 mbar

Przetworniki serii 699 dostępne są z przełączalnymi zakresami pomiarowymi i z opcjonalnym wyświetlaczem. Dla wersji profesjonalnej możliwe jest własnoręczne skonfigurowanie sygnału wyjściowego. Sensory projektowane specjalnie dla danego zakresu pomiarowego zapewniają długoterminową stabilność pomiarową a szeroki wybór dostępnych konfiguracji umożliwia zastosowanie w układach klimatyzacji, jak również w aplikacjach przemysłowych i medycznych.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-698
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: -5 ... 5 mbar / 0 ... 1 – 10000 mbar

Moduły ciśnieniowe 698 dostosowane są do kontroli ciśnienia i przepływu powietrza w systemach klimatyzacji i sektorze laboratoryjnym.
Moduł jest dostępny opcjonalnie z 3-cyfrowym ekranem LED, dwoma stykami ograniczającymi (bezpotencjałowymi), jak również w wersji z pierwiastkowaniem kwadratowym.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-692
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: 0 ... 0,1 – 25 bar

Przetworniki serii 692 wykorzystują wyjątkową, sprawdzoną technologię ceramiczną. Szeroka gama dostępnych przyłączy elektrycznych i ciśnienia, zestandaryzowanych sygnałów wyjściowych oraz innych konfiguracji umożliwia zastosowanie przetworników serii 692 w wielu gałęziach przemysłu.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-652
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: 0 ... 50 – 1000 mbar

Przetworniki serii 652 dostosowane są w szczególności do pomiaru ciągłego przepływu (lub poziomu) cieczy i gazów w układach ogrzewania, wentylacji i systemach kontroli procesu.
Szczególnie wytrzymała konstrukcja pozwala na przeciążenia nawet do 20 mbar, w zależności od wybranego zakresu pomiarowego.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-403-oem
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: 0 ... 3 – 8 mbar

Przetworniki serii 403 wykrywają bardzo małe zmiany ciśnienia w układach powietrze / gaz. Wszystkie zastosowane w przetworniku materiały mogą pracować w środowisku gazów palnych.
Świetnie sprawdza się we współpracy z przetwornikiem 401, układ taki pozwala na uzyskanie optymalnego stosunku powietrze / gaz.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-402
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: 0 ... 3 – 50 mbar

Przetworniki serii 402 doskonale sprawdzają się w systemach klimatyzacyjnych oraz w pomiarze niewielkich ciśnień w sektorze medycznym.
Zakres pomiarowy dobrany indywidualnie do zastosowania zapewnia optymalną dokładność oraz długoterminową stabilność pomiarową. Łatwa i szybka instalacja jest możliwa dzięki płytce montażowej lub możliwości bezpośredniego montażu na PCB.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-401-oem
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: 0 ... 3 – 8 mbar

Przetworniki serii 401 wykrywają bardzo małe zmiany ciśnienia powietrza i zaprojektowane zostały do zapewniania optymalnego sterowania. Dwukomponentowa membrana o wyjątkowej geometrii zapewnia wysoką czułość oraz doskonałą powtarzalność, nawet dla zakresów poniżej 20 Pa.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-serii-691
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: -1 ... 0 – 600 bar

Przetworniki serii 691 wykorzystują wyjątkową i sprawdzoną technologię ceramiczną.
Poza szerokim wachlarzem dostępnych przyłączy ciśnienia i elektrycznych, dostępnych jest również wiele zakresów pomiarowych od 300 mbar wzwyż.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-680
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: 0 ... 0,1 – 1000 bar

Przetworniki serii 680 wyposażone w piezorezystancyjne elementy pomiarowe wysyłają skompensowane, skalibrowane i wzmocnione sygnały pomiarowe w wersji napięciowej lub prądowej.
Obudowa przetwornika dostępna jest wersjach o różnych przyłączach elektrycznych i ciśnienia.
Przetwornik wyprodukowany ze stali nierdzewnej jest wodoszczelny dzięki połączeniom spawanym. Wyrafinowana budowa blokowa umożliwia dostosowanie przetwornika do indywidualnych zastosowań.

przetwornik-cisnienia-664
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: -5 ... 5 mbar / 0 ... 5 - 2000 mbar

Przetwornik ciśnienia typu 664 jest przeznaczony do pomiarów niskiego ciśnienia w środowisku powietrza i gazów neutralnych. Typ 664 jest oparty na technologii krzemowej zapewniającej dobrą dokładność oraz długoterminowa stabilność pomiaru, dodatkowo wyposażony jest w wyjścia analogowe i ratiometryczne oraz dodatkowo w wyjście cyfrowe w standardzie I2C.

przetwornik-przeplywu-cieczy-serii-236
Producent: Huba Control

Przetworniki przepływu serii 236 bazują na konstrukcji serii 210, ale wykonane są z mosiądzu. Przetworniki wirowe serii 236 posiadają solidną konstrukcję z przyłączem mosiężnym. Dla tej serii przetworników dostępna jest szeroka gama przyłączy elektrycznych oraz rodzajów sygnałów wyjściowych.
Wśród wielu różnych wersji przetwornika 236 dostępne są również modele z zintegrowanym sensorem temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na zanieczyszczenia stałe w cieczy.

przetwornik-przeplywu-cieczy-serii-235
Producent: Huba Control

Przetworniki przepływu serii 235 bazują na konstrukcji serii 200, ale wykonane są z mosiądzu. Przepływomierze serii 235 wykorzystują zjawisko ścieżki wirowej Kármána i są dostępne w wielu wariantach, również w opcji z pomiarem temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na zanieczyszczenia stałe w cieczy.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-528
Producent: Huba Control

Kompaktowy przetwornik 528 produkowany jest z wykorzystaniem sprawdzonej technologii ceramicznej opracowanej przez Huba Control ponad 20 lat temu.
Przetworniki tej serii świetnie nadają się do zastosowań w wielu dziedzinach przemysłu.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-527-dla-przemyslu-stoczniowego
Producent: Huba Control

Dostępne zakresy pomiarowe: 0 ... 1 – 60 bar

Kompaktowy przetwornik 527 produkowany jest z wykorzystaniem sprawdzonej technologii ceramicznej opracowanej przez Huba Control ponad 20 lat temu.
Przetworniki tej serii mogą być z powodzeniem stosowane w wielu gałęziach przemysłu, włącznie z przemysłem stoczniowym.

przetwornik-przeplywu-cieczy-serii-230
Producent: Huba Control

Przetworniki przepływu serii 230 wykorzystują zjawisko ścieżki wirowej Kármána i są dostępne w wielu wariantach, również w opcji z pomiarem temperatury.
Przetwornik serii 230 posiada wytrzymałą konstrukcję wykonaną ze spiżu.
Przepływomierz generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na zanieczyszczenia stałe w cieczy.

przetwornik-przeplywu-cieczy-serii-210
Producent: Huba Control

W porównaniu do wersji OEM (seria 200) przepływomierz serii 210 oferuje więcej wariantów zasilania i sygnałów wyjściowych. Przetwornik serii 200 dostępny jest w opcjonalnej konfiguracji z pomiarem temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na zanieczyszczenia stałe w cieczy.

przetwornik-przeplywu-cieczy-serii-200-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki przepływu serii 200 wykorzystują zjawisko ścieżki wirowej Kármána i są dostępne w wielu wariantach, również w opcji z pomiarem temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na zanieczyszczenia stałe w cieczy.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-serii-522-dla-przemyslu-stoczniowego
Producent: Huba Control

Kompaktowe przetworniki serii 522 dla przemysłu stoczniowego wykorzystują opracowaną przez Huba Control opracowaną przez Huba Control technologię grubej folii, gdzie celka pomiarowa jest wyłącznie spawana.

Zaprojektowany w sposób nowoczesny czujnik ciśnienia zawiera się w całkowicie zespawanej konstrukcji wewnątrz obudowy przetwornika. Przetwornik spełnia najwyższe wymagania wielu aplikacji dotyczące odporności na rozrywanie.

Wszystkie przetworniki serii 522 posiadają najważniejsze certyfikaty dla przemysłu stoczniowego.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-525
Producent: Huba Control

Kompaktowy przetwornik serii 525 jest wyposażony w opracowaną przez Huba Control ponad 20 lat temu, sprawdzoną technologię ceramiczną.
Przetworniki serii 525 oferują szeroki wybór możliwych rodzajów przyłączy ciśnienia i elektrycznych.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-526
Producent: Huba Control

Kompaktowy przetwornik serii 526 jest wyposażony w opracowaną przez Huba Control ponad 20 lat temu, sprawdzoną technologię ceramiczną.
Przetworniki serii 526 oferują szeroki wybór możliwych rodzajów przyłączy ciśnienia i elektrycznych oraz zakresów pomiarowych.
Dostępne są w dużych ilościach dla potrzeb klientów OEM oferując doskonały stosunek ceny do jakości.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-520
Producent: Huba Control

Kompaktowy przetwornik serii 520 jest wyposażony w opracowaną przez Huba Control technologię grubej folii, gdzie celka pomiarowa jest całkowicie zaspawana.
Przetworniki serii 520 spełniają wysokie wymagania dot. odporności na rozrywanie i może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodziw włącznie z amoniakiem.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-516-oem
Producent: Huba Control

Dzięki zastosowaniu wyjątkowej konstrukcji zawierającej zintegrowany układ elektroniczny przetworniki serii 516 posiadają wysoką dokładność dla bardzo szerokiego zakresu temperatur.
Zastosowana technologia wykorzystująca wzmocniony proporcjonalny sygnał wyjściowy umożliwia bezpośredni montaż bez potrzeby wzorcowania ciśnienia względem temperatury.

presostaty-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-630
Producent: Huba Control

Presostaty różnicy ciśnień serii 630 przystosowane są do kontroli gazów i cieczy obojętnych oraz o niewielkiej agresywności. Element przełączający nie ma kontaktu z medium.
Presostaty serii 630 doskonałe są do kontroli instalacji sanitarnych / grzewczych lub do kontroli w instalacjach procesowych. Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja o dużej funkcjonalności dzięki obszernemu, bezpiecznemu zapasowi nadciśnienia (10/20 bar) w obu komorach.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-515-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki z serii 515 spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania związane z zastosowaniem w przemyśle i produkcji pojazdów.
Zwarta i solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP69K umożliwia zastosowanie w surowych warunkach.

presostat-cisnienia-wzglednego-serii-620-625
Producent: Huba Control

Presostaty serii 620 i 625, w sumie posiadające 23 zakresów pomiarowych, przystosowane są do współpracy z cieczami i gazami. W obudowach z tworzywa sztucznego, mosiądzu lub aluminium znajdują się membrany wykonane z NBR, FPM, EPDM oraz silikonu.
Presostaty 620 / 625 oferują bardzo wysoką dokładność dzięki odpowiednio dobranym zakresom pomiarowym i długoterminowej stabilności. Wytrzymała konstrukcja czyni je szczególnie przystosowanymi do zastosowań przemysłowych.

presostat-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-610
Producent: Huba Control

Presostaty 610 zaprojektowane zostały z myślą o kontrolowaniu ciśnienia gazów niepalnych w urządzeniach przemysłowych.
Wzorowa dokładność jest utrzymywana dzięki dużej rozpiętości zakresów pomiarowych.
Przykładna dokładność punktów przełączania nawet przy wysokim ciśnieniu i precyzja ich regulacji są głównymi zaletami tej serii.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-511-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki z serii 511 spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące żywotności, dokładności, stabilności termicznej oraz kompatybilności elektromagnetycznej, co czynie je odpowiednimi do bardzo szerokiej gamy wymagających zastosowań przemysłowych.

presostat-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-605-oem
Producent: Huba Control

Presostaty serii 605 zaprojektowane zostały do zastosowania w instalacjach grzewczych opalanych gazem. Obecne zastosowanie znajduje na świecie ponad 40 milinów presostatów. Produkowane w sposób w pełni zautomatyzowany presostaty serii 605 charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością, połączonymi z doskonałą niezawodnością, które to cechy stanowią o jakości przekraczającej tę przyjętą w normach przemysłowych.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-510-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki ciśnienia serii 510 (OEM) mogą pracować w środowisku wszystkich rodzajów chłodziw , włącznie z amoniakiem.

Zaprojektowany w sposób nowoczesny czujnik ciśnienia zawiera się w całkowicie zespawanej konstrukcji wewnątrz obudowy przetwornika.

presostat-cisnienia-wzglednego-i-roznicy-cisnien-serii-604
Producent: Huba Control

Presostaty serii 604 stosowane są jako przełączniki ciśnieniowe (pomiar różnicy ciśnienia Δp) w systemach wentylacyjnych do kontroli filtrów i wentylatorów oraz w głównych i podrzędnych
systemach sterowania przepustnicami powietrza.
Presostaty serii 604 doskonale nadają się również do ochrony nagrzewnic przed przegrzaniem oraz kontroli przemysłowych obiegów chłodzenia.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-506-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki ciśnienia serii 506 sprawdzają się w różnych zastosowaniach w obrębie chłodnictwa przemysłowego, dzięki swoim specjalnym przyłączom ciśnienia.
Częściowa automatyzacja produkcji pozwala na efektywne produkowanie dużych ilości, co z kolei skutkuje świetnym współczynnikiem cena / wydajność.

przetwornik-cisnienia-505-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki ciśnienia względnego serii 505 z powodzeniem znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych do pomiaru ciśnienia wody.
Częściowo zautomatyzowana produkcja umożliwia realizację zamówień wielkoseryjnych.

presostat-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-serii-529
Producent: Huba Control

Kompaktowe presostaty serii 529 wykonane z wykorzystaniem technologii ceramicznej opracowanej przez Huba Control w ciągu ostatnich 15 lat znalazły zastosowanie w milionach aplikacji.
Punkty przełączania ustawiane fabrycznie dostępne są w wersjach z wyjściem tranzystorowym PNP, normalnie otwartym NO lub normalnie zamkniętym NC.
Szeroka gama dostępnych przyłączy ciśnienia i elektrycznych umożliwia zastosowanie w wielu aplikacjach.

mikroprocesorowe-presostaty-typu-540-i-548
Producent: Huba Control

Nowe, mikroprocesorowe presostaty firmy HubaControl AG typu 540 i 548 charakteryzują się solidną konstrukcją przemysłową i obudową wyposażoną w czterocyfrowy wyświetlacz LED, zapewniając łatwy i dokładny odczyt. Nastawa parametrów może być szybko dokonywana za pomocą dwóch klawiszy funkcyjnych. Wszystkie modele wyposażone są ponadto w funkcje diagnostyczne.

przetwornik-cisnienia-503-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki ciśnienia serii 503 są zaprojektowanie specjalnie do przemysłowych zastosowań OEM z uwzględnieniem świetnego współczynnika cena/wydajność.
Częściowe zautomatyzowanie produkcji pozwala na wytwarzanie serii o dużej liczebności przy jednoczesnym zachowaniu możliwości produkowania wyrobu w różnych wersjach.

elektroniczny-presostat-cisnienia-wzglednego-serii-521
Producent: Huba Control

Kompaktowy presostat serii 521 jest wyposażony w opracowaną przez Huba Control technologię grubej folii, gdzie celka pomiarowa jest wyłącznie spawana.
Punkty przełączania ustawiane fabrycznie dostępne są w wersjach z wyjściem tranzystorowym PNP, normalnie otwartym NO lub normalnie zamkniętym NC.
Szeroka gama dostępnych przyłączy ciśnienia i elektrycznych umożliwia zastosowanie w wielu aplikacjach.

przetwornik-cisnienia-501-oem
Producent: Huba Control

Przetwornik ciśnienia względnego i bezwzględnego serii 501 (OEM)
Przetworniki ciśnienia serii 501 są zoptymalizowane pod kątem wykorzystania w zastosowaniach przemysłowych OEM wymagających większej liczby sztuk.
Szeroka gama dostępnych przyłączy elektrycznych i ciśnienia, razem z dużym wyborem znormalizowanych sygnałów wyjściowych umożliwia zastosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach.

przetwornik-cisnienia-wzglednego-400-oem
Producent: Huba Control

Przetworniki serii 400, wykonane w sprawdzonej technologii wykorzystującej dźwignię ceramiczną, wyposażone są w wykalibrowane czujniki, skompensowane temperaturowo i są dostępne również z wyjściem napięciowym. Napięciowy sygnał wyjściowy (VDC) jest wzmocniony i zlinearyzowany, dzięki czemu może być bezpośrednio przetwarzany przez elektroniczne systemy sterujące.

mostek-pomiarowy-cisnienia-wzglednego-i-bezwzglednego-serii-513
Producent: Huba Control

Mostki pomiarowe serii 513 wysyłają wyregulowany i wzmocniony sygnał wyjściowy. Zaprojektowane zostały z myślą o wielkoseryjnych aplikacjach OEM.
Unikalny zintegrowany układ elektroniczny pozwala na instalację w urządzeniu bez potrzeby regulacji temperatury czy ciśnienia.

czujniki-cisnienia-wzglednego-serii-509
Producent: Huba Control

Czujniki pomiarowe serii 509 wykonane z wykorzystaniem technologii ceramicznej opracowanej przez Huba Control wykorzystywane w ciągu ostatnich 15 lat znalazły zastosowanie w milionach aplikacji.
Dzięki solidnej konstrukcji celki ceramicznej brak jest znaczących zmian w charakterystyce czujnika po montażu przez użytkownika. Czujniki dostarczane są w konfiguracji fabrycznej lub z regulacją punktu zerowego. Dostępny jest szeroki wybór wersji włącznie z pomiarem temperatury.

cisnieniowy-przetwornik-poziomu-serii-712
Producent: Huba Control

Ciśnieniowy przetwornik poziomu serii 712 (OEM) wytwarzany jest z wykorzystaniem celki pomiarowej ciśnienia bezwzględnego nadającej sygnał wyregulowany i wzmocniony. Przetwornik dostępny jest z przewodami o długościach od 2 do 30 metrów.
Przetwornik 712 dostępny jest w wersjach iskrobezpiecznych, jak również w wersjach z pomiarem temperatury.
Oprócz napięciowych i prądowych sygnałów wyjściowych dostępne są również wersje z proporcjonalnym sygnałem wyjściowym.

cisnieniowy-przetwornik-poziomu-serii-711
Producent: Huba Control

Ciśnieniowy przetwornik poziomu serii 711 wytwarzany jest z wykorzystaniem celki pomiarowej ciśnienia względnego nadającej sygnał wyregulowany i wzmocniony. Przetwornik dostępny jest z przewodami o długościach od 3 do 300 metrów.
Przetwornik 711 dostępny jest w wersjach iskrobezpiecznych.
Oprócz napięciowych i prądowych sygnałów wyjściowych dostępne są również wersje z proporcjonalnym sygnałem wyjściowym.

cisnieniowy-przetwornik-poziomu-serii-681
Producent: Huba Control

Przetworniki serii 681 wyposażone w piezorezystancyjne elementy pomiarowe wysyłają skompensowane, skalibrowane i wzmocnione sygnały wyjściowe napięciowe lub prądowe.
Dzięki przewodowi podłączeniowemu odpornemu na działanie słonej wody oraz olejów zanurzeniowe przetworniki poziomu mogą być stosowane do pomiaru poziomu w środowisku cieczy korozyjnych.
Przewód posiada wbudowaną kapilarę służącą do kompensacji względem ciśnienia otoczenia.
Wykonana w technologii spawanej konstrukcja przetwornika jest całkowicie wodoszczelna.