Huba Control - Pomiar ciśnienia

HubaControl 4C S

Huba Control jest Szwajcarską firmą opracowującą, produkującą oraz wprowadzającą na rynek produkty do pomiaru ciśnienia.

Huba Control koncentruje się na technologii pomiaru ciśnienia, dzięki czemu jest w stanie wprowadzać innowacyjne produkty o szerokim spektrum, które zaspokajają potrzeby dla stale poszerzającego się zakresu aplikacji i wdrożeń w ramach optymalizacji budowy maszyn, systemów oraz procesów przemysłowych.

Huba Control otrzymała akredytację ISO 9001 w 1995 roku i spełnia standardy ISO/TS 16949.

Oferujemy:

- Przetworniki ciśnienia
- Przetworniki różnicy ciśnienia
- Przetworniki poziomu cieczy
- Czujniki różnicy ciśnienia
- Czujniki nad- i podciśnienia
- Elektroniczne czujniki ciśnienia
- Czujniki przeływu
- Wyświetlacze